Monday, December 4, 2017

Seppo Lehto kansakunnallinen vapaussoturi laittaa punahorojen verivitut valumaan kommunistista mätää ja visvaa mokutuksen ja islamin edistämisestäänSeppo Lehto kansakunnallinen vapaussoturi laittaa punahorojen verivitut valumaan kommunistista mätää ja visvaa mokutuksen ja islamin edistämisestään


Parhaillaan valmistelen hallintovalitusta Tampereen yliopiston edarivaalien kumoamiseksi ja uusintavaalien järjestämiseksi


Ohessa poiminta valituksesta:


Perusteet, joilla muutosta vaaditaan:

Seppo Lehto on osallistunut Tampereen Yliopiston Ylioppilaskunnan(TAMY) edustajistovaaleihin syksyllä 2017 osana Sinimusta Viheroikeisto -ehdokaslistaa. Seppo Lehto on käyttänyt vaalimateriaalissa tamperelaista Moro-tervehdystä, jossa nostetaan oikea käsi, ja sanotaan: “S’on moro”. Tätä tervehdystä on pyritty virheellisesti leimaamaan “natsitervehdykseksi”, ja väitettyä “natsitervehdystä” on käytetty verukkeena Seppo Lehdon poissulkemiseen vaaleista. Vaaleista poissulkeminen on tapahtunut ennakkoäänestyksen jälkeen, mutta ennen kahta virallista äänestyspäivää.


Vaaleista poissulkemisesta on jätetty oikaisupyyntö, jossa on vedottu hallintolain pykäliin 1, 6, 31 ja 49, joista ensisijaisena on pykälä 6, jonka mukaan: “Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden”. TAMY:n Keskusvaalilautakunta on päätöksessään vedonnut siihen, että vaalilaki ei koske ylioppilaskunnan vaaleja, vaikka vaalilakiin ei oikaisupyynnössä ole edes vedottu. Vaaleista poissulkemisen todettiin perustuvan vain TAMY:n omaan vaalijärjestykseen.


TAMY on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka jäseninä pakollisesti ja lakisääteisesti ovat kaikki Tampereen Yliopiston kandidaatti- ja maisteritason opiskelijat. Jäsenet joutuvat myös maksamaan pakollista yli 100 euron vuosittaista jäsenmaksua. Jäsenmaksun maksamatta jättäminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen. TAMY:n pakkojäsen voi vaikuttaa opiskelijoilta pakkojäsenmaksuina kerättyjen suurten rahamäärien käyttöön asettumalla ehdokkaaksi edustajistovaaleissa, ja vaikuttamalla edustajiston kautta. Opiskelijan poissulkeminen vaalista johtaa “verotus ilman edustusta” -tilanteeseen, joka historiassa on johtanut mm. Yhdysvaltain itsenäisyysjulistukseen ja Yhdysvaltain vapaussotaan.


Ehdokkuuden eväämisen lisäksi on äänioikeus evätty niiltä äänestäjiltä, jotka ennakkoäänestyksessä äänestivät Seppo Lehtoa ennen hänen sulkemistaan vaaleista.


Äänestäjiä on myös johdettu harhaan pitämällä Seppo Lehto mukana virallisella ehdokaslistalla TAMY:n virallisella ilmoitustaululla äänestyksen loppuun asti.


Ehdokkaan sulkeminen vaaleista väitetyn poliittisen kannan perusteella rikkoo räikeästi hallintolain 6 § vaatimusta tasapuolisuudesta. Syrjintä väitetyn poliittisen kannan perusteella ei myöskään voi olla hallintolain 6 § mainitsema lain mukaan hyväksyttävä tarkoitus.


Päätöksessä on väitetty, että hallintojohtaja Petri Lintusen mukaan natsitervehdysten esittämiselle on nollatoleranssi myös yliopiston tiloissa. Yksittäisen yliopiston virkamiehen henkilökohtainen mielipide, jota ei ole hallinnossa dokumentoitu tilaa käyttäviä sitovaksi säännöksi, ei voi oikeusvaltiossa olla sitova velvoite, jonka rikkomisesta voitaisiin rangaista.


Oikeusvaltiossa ei yhdestä teosta voida antaa kahta eri rangaistusta. Tässä tapauksessa on Seppo Lehdolle annettu ensin kirjallinen varoitus, ehdollinen vaaleista poissulkeminen ja vaaleista poissulkeminen. Annettu ehdollinen poissulkeminen on myös rangaistusmuoto, jota ei vaalijärjestyksessä mainita.


Vaalijärjestyksen 38§ mukaan keskusvaalilautakunnalla on oikeus sulkea pois ehdokas vaalivilpin tai keskusvaalilautakunnan määräysten törkeän rikkomisen johdosta. Vaaliin osallistujille ei kuitenkaan oltu annettu mitään tilan ja tilaisuuden sääntöjä tai hyviä tapoja koskevia määräyksiä sisältävää dokumenttia, vaan kyseisistä aiheista ohjeistettiin TAMY:n 1.6.2017 antamassa dokumentissa: “Ohjeita ja rajoituksia vaalimainonnalle vuoden 2017 edustajistovaaleissa”. Näin ollen määräysten rikkominen ei annetun dokumentin osalta ole edes mahdollista, sillä se ei sisällä lainkaan määräyksiä. Valittaja ei ylipäätään ole TAMY:n tai sen keskusvaalilautakunnan määräysvallan alainen.


Tamy:n mielipide epäsopivista käsitervehdyksistä on liian tulkinnanvarainen sellaisen päätöksen tekemiseen, että laillinen ehdokas voitaisiin sulkea pois julkisoikeudellisen yhteisön vaaleista. Keskusvaalilautakunnan päätöksen tulee perustua yleisesti hyväksyttäviin perusteluihin, kuten yliopistolaissa mainitut kurinpitotoimet tai muiden viranomaisten antamat rangaistukset, jotka voidaan suoraan liittää ehdokkaan vaalityöhön.


Huomioitava on, että usea Tamyn edustaja oli samaan aikaan itse samoissa edarivaaleissa ehdokkaana ja toiminnallaan poistivat näin kanssakilpailijan jääveinä ja esteellisinä “pelin politiikkalla” kaksinaismoralistisesti. Voiko omassa asiassaan toimia syyttäjänä ja tuomarina uskottavasti kuten tamyn edustajat Seppo Lehdon vaaleista poissulkemisen kohdalla? Verratkaa vallan kolmijako-oppiin. Lähde:  Montesquieun pääteoksessa Lakien henki

Seppo Lehdon tervehtimistaustassa on syytä muistaa hänen 7 vuoden kirkollinen taustansa Kurun seurakunnan vakituuraajana suntion ja haudankaivajan sijaisena 1980-luvulla. Herran Siunaus tehdään samaan tapaan kasteessa, ehtoolliselle kutsuttaessa ja vainajaa siunattaessa, joten on käsittämätöntä ja erittäin tarkoituhakuista Herran siunauksen ja moron näkeminen muuksi väittäjien oman veripunaisen “punalippu liehu”-taustan takia.


On kummeksuttavaa, ettei nämä tamyedustajat ole vielä tunkeutuneet kirkollisiin tilaisuuksiin huutelemaan kesken kasteen, ehtoolliskutsun tai vainajan siunaamisen: “Saatanan natsi!” papille huutaen uskonrauhaa häiriten.

Tässä tulee mieleen sananlasku: Kauneus on katsojan silmässä, tässä tapauksessa on harhaisesti haluttu nähdä vain mitä itse halutaan, välittämättä todellisuudesta kirkollisessa niin luterilaisessa, kuin paavinkin tervehdyksinä. Mm. Tampereen Tullintorin luona on yli 20 v vanha kuntokeskus samalla tervehdyksellä, eikä ole vielä missään väitetty sitä natsikeskukseksi “Steelbody”.http://www.steelbody.fi/ sivuston vasemmassa yläpalkissa.
--------------------------------------------------
https://kalterijaakari-seppo-lehto.blogspot.fi
------------------------------------

No comments:

Post a Comment